องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก...
    วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ 2. เพื่อทำลายแหล่งเพราะพันธ...
  กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน
    กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน
  กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรั...
    กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (Covid -19) ตามสถานที่การสำคัญที่เ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม...
    วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 2. เพื่อควบคุมจำนว...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019
 
 
อาณาจักรทุ่งกังหันลม แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งให
VTR ประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้