องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

คณะผู้บริหาร

 


นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
นายชนะ  ธูปพุทธา
นายอำนวย  โพธิ์นอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

นายมานะ  เขียนแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ