องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

ที่ทำการ อบต.


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ 99 หมู่ 5 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

โทรศัพท์/โทรสาร 044-756295

EMAIL : admin@bungprue.go.th

Website : www.bungprue.go.th