องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019

สมาชิกสภา อบต.
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
สอบต.หมู่ที่1

สอบต.หมู่ที่1

สอบต.หมู่ที่2
สอบต.หมู่ที่2
สอบต.หมู่ที่3
สอบต.หมู่ที่3
สอบต.หมู่ที่4
สอบต.หมู่ที่4
สอบต.หมู่ที่5

สอบต.หมู่ที่5

สอบต.หมู่ที่6
สอบต.หมู่ที่6
สอบต.หมู่ที่7

 สอบต.หมู่ที่7

สอบต.หมู่ที่8
สอบต.หมู่ที่8
สอบต.หมู่ที่9

 สอบต.หมู่ที่9

สอบต.หมู่ที่10
สอบต.หมู่ที่10
 


 
 


 
 

 สอบต.หมู่ที่11

สอบต.หมู่ที่11