องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

บัดนี้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 6,229,040.50 บาท (หกล้านสองแสนสแงหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ