องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6,229,040.00 บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน)รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ