องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

    รายละเอียดข่าว

          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ญาติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต  ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  เป็นเงินรายละ 3,000 บาท สามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  และขอความร่วมมือจากท่านตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการสังคมแห่งรัฐ  เพื่อนำส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาช่วยเหลือต่อไป    เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ